Werkwijze

Na aanmelding per e-mail of telefonisch zal er een intakegesprek plaatsvinden in de praktijk. Tijdens dit gesprek zullen vragen worden gesteld over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby’s, uw relatie(s). Van belang is ook hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief? Ook zal gevraagd worden wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens zal een (voorlopige) diagnose worden gesteld.

Vervolgens wordt er in overleg een behandeltraject uitgestippeld en worden de afspraken en behandeldoelen vastgelegd in een behandelplan. Na verloop van tijd zal evaluatie plaatsvinden. Hierin komen evaluatie aan de orde van de behandeldoelen, de samenwerking en de gehanteerde werkwijze. De werkwijze kan oplossingsgericht, gedragsgericht en toekomstgericht zijn. Tevens kan EMDR worden ingezet. Ook kan gekozen worden voor technieken die zich richten op gedachten over uzelf en anderen, of juist op uw gevoelsleven (schematherapie, affect fobie therapie). Indien u meer wilt weten over de doorgaans gehanteerde behandelmethodiek volgens de geldende richtlijnen, bezoekt u dan eens de website van de Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (www.vgct.nl).

Na afronding van de behandeling zal declaratie bij uw zorgverzekeraar plaatsvinden, een kort schriftelijk beloop aan uw huisarts volgen en zullen uw gegevens gepseudonimiseerd worden aangeleverd bij Stichting Benchmark GGZ. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u een privacyverklaring invullen, zie ook http://www.nza.nl (Nederlandse Zorgautoriteit).
Bij vakantie of ziekte wordt de praktijk waargenomen door collega Elsbeth Emsbroek, http://www.psycholoog-oudwest.nl
De praktijk is gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP en hanteert een kwaliteitsstatuut. Dit is opvraagbaar in de praktijk.