Voorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden met betrekking tot verhindering, betaling, geheimhouding, dossiervoering en wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de behandeling.

Verhindering

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, via telefoonnummer 06-34341472. Per e-mail kan ook. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan u in rekening te brengen. Dit bedrag a 50 euro kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Betaling

Indien u een zorgverzekering heeft bij een van de gecontracteerde zorgverzekeraars (zie bij ‘vergoeding’), dan zal de declaratie van de gesprekken rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan zonder uw tussenkomst. Uw zorgverzekeraar verrekent eea dan met uw verplichte eigen risico (indien nog van toepassing). Indien de vergoeding volgens de restitutiepolis verloopt, dienen de door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten door patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Geheimhouding

Alles wat u uw behandelaar vertelt is vertrouwelijk. Er mogen geen mededelingen aan derden worden gedaan zonder uw schriftelijke toestemming. Uw therapeut hoeft niet aan u te vragen of hij of zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Dossiervoering

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten. De praktijk is gehouden aan de wetgeving binnen de WGBO en AVG.

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met uw behandelaar  bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks op te lossen, kunt u contact opnemen met de coördinator van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Zie www.lvvp.info.