Vergoeding/tarief

Zorg in de basis GGZ

Uw behandeling wordt vergoed door de basisverzekering, mits er sprake is van een (vermoeden van) een psychische stoornis. Dit dient in de verwijsbrief van uw huisarts vermeld te zijn. Er geldt wel jaarlijks een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro. Met alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten. Dit betekent dat uw behandeling (op het wettelijk verplicht eigen risico na) rechtstreeks bij uw verzekering gedeclareerd wordt. De declaratietarieven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Zie https://www.nza.nl, tariefbeschikking 17613 (2017).
Samengevat; afhankelijk van de ernst van de klachten zijn er 3 categorieën; kort (ca. 5 gesprekken, 472 euro), middel (ca. 8 gesprekken, 805 euro) en intensief (ca. 12 gesprekken, 1262 euro). Mocht er na intake en advies geen vervolgtraject plaatsvinden dan geldt het zgn ‘onvolledig behandeltraject’ a 192 euro.
De zorgverzekeraars vergoeden meestal rond de 90% van deze tarieven.
Mocht u om wat voor reden dan ook de vergoeding niet via uw verzekeraar willen laten verlopen dan kan dit besproken worden.

U kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Het tarief is 90 euro per sessie van drie kwartier directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Er geldt geen BTW-plicht.

Elke hulpverlener heeft een identificatiecode voor zorgverzekeraars, de zgn. AGB-code. De AGB-code van deze praktijk is 94 05 84 36